Sandwich system

 

Sandwich systemet er ikke så udbredt i Skandinavien.

Systemet er ikke vandgennemtrængeligt. Det giver systemet nogle ulemper ved meget nedbør, der på vores breddegrader er kendetegnet ved meget nedbør og fugtigt område. Til gengæld har det nogle andre afledte fordele.

Løbeteknisk har systemet fordele og ulemper, der er listet nedenunder (kravene fra IAAF i parentes ved 10-40 °C):

 

 

Herculan SR Sprint

Temperatur

Stødabsorbering

(EN 14 808)

Vertical Deformation

(EN 14809)

+ 10 °C

37% (35-50%)

1,7 mm (0,6-2,5mm)

+ 20 °C

39% (35-50%)

1,9 mm (0,6-2,5mm)

+ 40 °C

42% (35-50%)

2,1 mm (0,6-2,5mm)

 

Slip resistance (EN 13036-4), tør:                    82

Slip resistance (EN 13036-4), våd:                  57                     

Som det ses af ovenstående skema vil systemet blive blødere jo varmere det er.

Fordele:

  • Generelt betragtes systemet som et hurtigere konkurrencesystem.
  • Egnet indendørs, da det ikke sprøjtemales.
  • Lidt mere holdbart end spraycoatsystemet.
  • Bevarer bedre sin stødabsorbering, da skidt ikke kan komme ned i basislaget.
  • Lidt rarere end spraycoatsystemet at falde på, da det er gummi i toppen uden maling, der gør at man ikke i samme grad skraber sig på det.
  • Meget farvestabil.

Ulemper:

  • Dyrere end spraycoatsystemet i både nyanlæg og renovering.
  • Sætter meget høje krav til faldforhold og ujævnheder på banen, da vandet skal løbe ned i omfangsdræn, der kræves til dette system.
  • Sårbart overfor sætninger og revner i bundopbygningen, da det vil generere vandpytter og revner vil forårsage at vandet kommer ind under belægningen og beskadiger denne.
  • Svært at reparere på, da faldforholdene og arbejdsgangene er mere komplicerede.

 

Vejrliget i vores region samt prisen er oftest udslagsgivende for at der ikke vælges dette system. Systemet er meget anvendt syd for Skandinavien hvor vejret er mere stabilt og varmt. Systemet er meget egnet indendørs.

Konkurrencemæssigt på meget højt plan vil man ofte kun se dette system sammen med et full PU. Det skyldes at tiderne som regel bliver en anelse hurtigere, men vi taler meget små forskelle. Umiddelbart vil de andre fordele ved spraycoatsystemet vægte højere ved breddeidræt. En antagelse er at det er under 10% af banerne i Skandinavien, der har dette system.

Opbygning:

Systemet bygges altid ovenpå et asfaltlag, betonlag eller et lag af polyurethan (PU) bundne sten.

Underlaget primes med en dedikeret PU primer for at sikre en god vedhæftning af næste lag. Dette påføres normalt med sprøjte, men kan rulles eller pensles på. Det er en stor fordel at bygge systemet på en drænasfalt eller PU bundne sten, der er vandgennemtrængelig. Tætte bærelag kan give systemet problemer.

Herefter udstøbes et basislag af gummigranulater (SBR) blandet med et PU bindemiddel. For at sikre en korrekt jævnhed og tykkelse på laget udføres dette med en speciel udlægger kaldet en paver. Afhængig af modellerne kan disse køres manuelt eller med sensorteknologi samlet automatisk højdejusterbart der aflæser højden på underlaget. Da tykkelsen på dette basislag kun er 11mm, kræver det en enorm flot jævn asfalt, hvorfor installation og kontrol af asfalt er helt afgørende for et godt resultat.

Når dette lag er udstøbt skal det hærde op.

Herefter spartles en PU poresealer på, der lægger sig som en hinde ovenpå basislaget, og gør systemet impermeabelt.

Når denne er udlagt – i mindre sektioner, lægges et selvnivellerende flydelag i PU ud på arealet, hvorpå vi spreder lidt større EPDM indfarvede granulater ud i. Når dette er hærdet op, fejes de løse granulater op, så det er de granulater der har sat sig fast i PU materialet, der bliver liggende.

Når vi har færdiggjort selve systemet, indmåles hele banen med 1” robottotalstation. GPS systemer er ikke præcise nok.

Når samtlige streger og discipliner er afsat opstreges dette med en speciel opstregningsmaskine, der kører med et disksystem, der sørger for at opstregningsmalingen ikke rammer andet end hvor det skal.