Spraycoat system

 

Spraycoat systemet er det mest anvendte i Skandinavien.

Systemet er som det eneste system vandgennemtrængeligt. Det gør systemet særlig velegnet til vores geografiske område, der er kendetegnet ved meget nedbør og fugtigt område.

Løbeteknisk har systemet fordele og ulemper, der er listet nedenunder (kravene fra IAAF i parentes ved 10-40 °C):

 

 

Herculan SR National

Temperatur

Stødabsorbering

(EN 14 808)

Vertical Deformation

(EN 14809)

+ 10 °C

37% (35-50%)

1,6 mm (0,6-2,5mm)

+ 20 °C

38% (35-50%)

1,8 mm (0,6-2,5mm)

+ 40 °C

40% (35-50%)

2,0 mm (0,6-2,5mm)

 

Slip resistance (EN 13036-4), tør:                    99

Slip resistance (EN 13036-4), våd:                  57                     

Som det ses af ovenstående skema vil systemet blive blødere jo varmere det er.

Fordele:

  • Dræner vandet meget hurtigt væk hvis systemet er vedligeholdt.
  • Lavere omkostning i etablering end mange andre systemer.
  • Rimelig enkelt at reparere og renovere, og til en overkommelig pris.
  • Åndbart, og ikke så sårbart for ujævnheder hvis bunden bevæger sig en lille smule.

Ulemper:

  • Skidt og snavs lejres nede i systemet og kræver en grundig rengøring, da stødabsorberingen ellers mindskes betragteligt.
  • Lidt hård overflade da alt gummi i toppen er omkranset af en lidt stivere polyurethan maling.
  • Slides hurtigere end andre systemer.
  • Skridsikkerheden er lidt lavere i dette system, hvorfor atleter generelt sætter hurtigere konkurrencetider på de andre systemer.
  • Ikke farvestabil i andre farver end rød (er principielt heller ikke, men man ser det ikke på samme måde). Hvis andre farver kræves, skal dette drøftes fra gang til gang.

 

Specielt hårdheden i systemet er værd at tage med i overvejelserne, da det kræver årligt vedligehold, ellers går stødabsorberingen for langt ned, og systemet bliver glat hvis det er beskidt, men sidstnævnte er også gældende for andre systemer.

Opbygning:

 

Systemet bygges altid ovenpå et asfaltlag, betonlag eller et lag af polyurethan (PU) bundne sten.

Underlaget primes med en dedikeret PU primer for at sikre en god vedhæftning af næste lag. Dette påføres normalt med sprøjte, men kan rulles eller pensles på.

Herefter udstøbes et basislag af gummigranulater (SBR) blandet med et PU bindemiddel. For at sikre en korrekt jævnhed og tykkelse på laget udføres dette med en speciel udlægger kaldet en paver. Afhængig af modellerne kan disse køres manuelt eller med sensorteknologi samlet automatisk højdejusterbart der aflæser højden på underlaget. Da tykkelsen på dette basislag kun er 11mm, kræver det en enorm flot jævn asfalt, hvorfor installation og kontrol af asfalt er helt afgørende for et godt resultat. Da den efterfølgende strukturmaling stort set ikke skjuler noget, er vigtigheden af flotte glittede overgange helt afgørende for et godt resultat.

Når dette lag er udstøbt skal det hærde op.

Herefter udsprøjtes en blanding af en dedikeret PU strukturmaling iblandet mindre EPDM indfarvede granulater. Dette udføres i to lag.

Når vi har færdiggjort selve systemet, indmåles hele banen med 1” robottotalstation. GPS systemer er ikke præcise nok.

Når samtlige streger og discipliner er afsat opstreges dette med en speciel opstregningsmaskine, der kører med et disksystem, der sørger for at opstregningsmalingen ikke rammer andet end hvor det skal.